ян ‘екете (J. Fekete)

  • —удьба изобретател€ ћишко —амаритана (Osud vynalezca Miska Samaritana)    –еклама: